IMG_8580

Mga Kapatid Vintage dance troupe, comprising UC Davis students from its Mga Kapatid student organization.